Management vanuit je Hart®We richten ons bij Management vanuit je Hart® op de kwetsbaarheid en ontvankelijkheid tijdens de interactie tussen jou, je collega’s en stakeholders. Dat gaat over het investeren in de relatie, vanuit een heldere ambitie en zuivere intentie. Over jezelf leren op te stellen en de ander de ruimte geven hetzelfde te mogen doen. Het gaat over het in lijn brengen van elkaars intenties om op basis daarvan gelijkwaardige keuzes te maken die van Betekenis zijn voor de ander en daarmee voor jezelf en je organisatie. Als je intentie is om van betekenis te zijn, kies je uiteindelijk voor jezelf!

Creëer loyaliteit!

Management vanuit je Hart® gaat over het ‘verkopen’ van jezelf en je organisatie. Het gaat over loyaliteit creëren aan jouw visie en ambitie, door echt van betekenis te zijn voor de ander. Binnen alle facetten van leiderschap en samenwerken. Van mens tot mens en ongeacht je rol.

Door loyaliteit aan jouw leiderschap te creëeren, leid je ook anderen naar resultaat. En dat gaat verder dan het 'wat'. Het gaat ook over 'waarom' en 'hoe' je samen met een ander tot resultaat komt. Mensen willen zich namelijk graag betrokken voelen. Dit versterkt de binding waardoor het 'resultaat' verder gaat dan het tegengaan van verloop.

Zoek je verdieping?

Download onze brochure

“Er is geen groter belang dan het eigen belang . Zoek daarom naar die van de ander !”

- Ben de Bruin
Ben de Bruin

Metafoor van de glijbaan

De essentie achter het creëren van loyaliteit aan jou en je organisatie, is het willen en durven aangaan van de klantbetekenisdialoog met de mensen om je heen. Je collega, team of gesprekspartner is, in onze ogen, je klant. Het voeren van die dialoog doen we aan de hand van de metafoor van de glijbaan.

Glijbaanmodel 01

1. Investeren in de relatie
De klim omhoog staat voor het investeren in de relatie. Dat vergt – vaak - tijd maar zorgt ook voor het vertrouwen en de ontvankelijkheid om überhaupt Van Betekenis te mogen zijn.

2. Acteren op deskundigheid
Als er sprake is van wederzijds vertrouwen is de weg naar de oplossing een stuk makkelijker. De glijbaan af staat voor de dialoog over keuzes en consequenties om ook daadwerkelijk Van Betekenis te kunnen zijn.

Modules & programma’s

Om tot resultaat te komen binnen de Management vanuit je Hart® programma’s, volgen we een modulaire opbouw. Het is namelijk logisch om eerst jezelf te organiseren, voordat je anderen kunt organiseren en ontwikkelen.

  • Organiseer jezelf: handelen vanuit eigen intentie, ambitie, waarden en plan
  • Organiseer anderen: van betekenis zijn in borging van (team)resultaat
  • Ontwikkel anderen: omgaan met én beïnvloeden van (ander) gedrag

Zoek je verdieping?

Download onze brochure

Banner afbeelding @ Heroes met Ben de Bruin

Maatwerk

In de Management vanuit je Hart® programma’s komen alle onderdelen van leiderschap vanuit klantbetekenis aan de orde. Ze richten zich op het creëren van loyaliteit aan jouw visie en ambitie in leiderschap & samenwerken. Al onze programma’s zijn maatwerk, ontwikkeld op basis van de behoeften van onze opdrachtgevers.

Meer weten over onze filosofie? Klik dan hier