Privacy statement

De KlantBetekenaars®, gevestigd aan Marathonloop 1 5235 AA ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://deklantbetekenaars.nl/ Marathonloop 1 5235 AA ’s-Hertogenbosch
Contact over gegevensbescherming van De KlantBetekenaars® gaat via administratie@deklantbetekenaars.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De KlantBetekenaars® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Bedrijf
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Het bericht dat je achter laat in de contactpagina

Om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen sturen we je ook onze nieuwsbrief. Hiervoor moet je je wel inschrijven. Wil je deze niet meer ontvangen, dan kan je je hiervoor gemakkelijk uitschrijven onderaan elke e-mail.

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

We gebruiken je e-mailadres alleen voor deze mail, je bent niet automatisch ingeschreven op onze nieuwsbrief. We bewaren je e-mailadres ook alleen voor het versturen van deze e-mails.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deklantbetekenaars.nl, dan verwijderen wij deze informatie voor je.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De KlantBetekenaars® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief. Hiervoor moet je ingeschreven zijn.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Het plaatsen van een review
  • De KlantBetekenaars® analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod en de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
De KlantBetekenaars® neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De KlantBetekenaars®) tussen zit. Hiermee verhogen wij de relevantie van de content op de site. Indien je ingeschreven bent op de nieuwsbrief, dan komt hier ook relevantere content. Je kan je hier te allen tijde voor uitschrijven onder aan elke nieuwsbrief die je in je mailbox ontvangt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De KlantBetekenaars® verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De KlantBetekenaars® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De KlantBetekenaars® gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De KlantBetekenaars® gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De KlantBetekenaars® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@deklantbetekenaars.nl. We reageren zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op jouw verzoek . De KlantBetekenaars® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze site beveiligd met een SSL-verbinding. Je kan dit herkennen aan de URL. Hier staat https:// voor in plaats van http://. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen wat je naar ons stuurt. Zo verzekeren wij onze ervan dat je gegevens veilig zijn bij ons.

De KlantBetekenaars® neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Mochten er, ondanks alle maatregelen die wij nemen, toch nog persoonsgegevens uitlekken dan zijn wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBV) verplicht om deze te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan volgens onze interne procedure.