In de spotlight: Houssain Maada

11 september 2020

Pexels cottonbro 4722577

Stel jezelf eens voor. Wie ben je, waar werk je en waarom ben je hier gaan werken?
Mijn naam is Houssain Maada, Head of Strategic Account Management bij Deloitte waar ik verantwoordelijk ben voor een Business Development programma. Omdat wij een aantal van onze (senior)managers binnen het Deloitte MKB segment wilden trainen op salesskills heb ik contact gezocht met Sales vanuit je Hart®. Samen met het team hebben we invulling aan de training gegeven.

Houssain Maada
Wat is het effect bij Deloitte van de training die bij ons is gevolgd? Wat hebben jullie toe kunnen passen?
Helaas heb ik zelf de training niet volledig kunnen bijwonen omdat ik met name verantwoordelijk was voor de organisatie van de training. Samen met KlantBetekenaars Michel, Richard en de trainers hebben we nagedacht over de opzet van de training. Wat de training van Sales vanuit je Hart mijn collega’s heeft opgeleverd is zelfinzicht. We hebben nu de skills om dichter bij onszelf te blijven en terwijl we de juiste vragen stellen aan onze klanten. Hierdoor merk je dat er een diepere connectie ontstaat.
De impact van de training is op dit moment nog lastig te analyseren doordat we de training pas recentelijk hebben gevolgd. Je moet namelijk alle theorie in de praktijk toe gaan passen en dat merk je dan uiteindelijk aan je gedrag en acties naar klanten toe. Dat is iets waar bij Deloitte op kantoor echt nog aan gewerkt mag worden. Ook is het belangrijk dat we de opgedane kennis tijdens de training constant blijven toepassen zodat dit niet wegzakt. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we nog niet het maximale uit onze training hebben gehaald maar dat we wel op de goede weg zitten.

Met de training heb je kennis gemaakt met termen van onze filosofie, we spreken bijvoorbeeld over intelligente ongehoorzaamheid. Hoe heb je dit toe kunnen passen in je werk en waarom?
Van nature ben ik intelligent ongehoorzaam als ik zo vrij mag zijn om dat over mezelf te zeggen. Omdat ik altijd wel van dingen ben die buiten de gebaande paden zijn. Hoe ik naar materie en zaken kijk, maar ook naar het type vragen die ik stel zit in mijn DNA. Ik ben ook niet het klassieke Deloitte voorbeeld, die intern helemaal is opgegroeid. Ik ben 5 jaar geleden met redelijk wat achtergrond ervaring binnengekomen en die combinatie heeft mij gevormd en met name ook omdat ik al in meerdere “’keukens” heb mogen meekijken

Dan ben je dus best wel authentiek en gericht op wat je zelf vindt. Maar hoe waarborg je dat op je werk om zo je ambities na te streven?
Ik waarborg dat door altijd de dialoog aan te gaan met mensen en te begrijpen waar de ander vandaan komt en wat de beweegredenen zijn. Ook probeer ik op de emotionele knop te drukken. Wat drijft iemand? Vaak zit er achter een zakelijke drijfveer ook een persoonlijke drijfveer. Het moment dat je dat inzichtelijk kunt maken en aan elkaar kunt koppelen, dan denk ik dat je een snaar raakt waar je veel mee kunt.

Als je terugkijkt naar onze samenwerking, wat was volgens jou het meest waardevolle element van de training dat je hebt toe kunnen passen in de praktijk?
Ik was redelijk sceptisch in het begin omdat wij jullie trainingen klassikaal wilde inzetten. Uiteindelijk door Corona hebben we de switch gemaakt naar virtueel. Toen had ik toch wel het gevoel dat de menselijke interactie ontbrak, dat je even kunt kletsen met collega’s en een idee kan delen. Jullie trainers hebben dit heel goed voorbereid en opgepakt, via Zoom met de break-out rooms tussendoor. Er is goed nagedacht over welke mensen die training geven en dat was eigenlijk heel aangenaam.

Wat vond je het waardevolste wat je hebt geleerd en hebt kunnen toepassen?
Wat ik met name waardvol vond, is dat je in de trainingen leert dat het goed is dicht bij jezelf te blijven. Je hart volgen en ook belangeloos het gesprek in te gaan. Dus niet proberen te verkopen omdat je iets te bieden hebt, maar meer omdat je de klant wilt begrijpen en vanuit dat begrip kan adviseren. Je krijgt dan een hele andere mindset en type vragen waardoor je een emotionele band krijgt met klanten. Je kunt zo makkelijker datgene wat je aan de man wilt brengen positioneren. Bij Deloitte hebben we klassieke mensen die graag over materie praten en zich richten op het oplossen van problemen. Los van de inhoud vind ik dat je ook een connectie met je klant moet kunnen maken. Een van de dingen die mij echt uit de training is bijgebleven is ‘hoe verkoop je een konijn?’. Hele simpele en platte manier van verkoop en toch bleek dat best lastig te zijn. Wat voor konijn wil je? Je haalt hiermee de complexiteit uit de materie waar wij dagelijks mee te maken hebben. Dat maak je op een laagdrempelige manier duidelijk en hiermee haal je valkuilen eruit. Wij kregen er erg leuke reacties op de trainingen en dat hebben wij ook aan jullie teruggegeven.

Hoe ben jij nou van betekenis voor jezelf en voor de ander?
Ik probeer dicht bij mijzelf te blijven. Dit heb ik geleerd naar mate ik ouder ben geworden. In het begin van mijn carrière wist ik nog niet waar ik goed in was en wat ik te brengen had. Vaak neem je dan een rol aan en kost meer energie dan het je oplevert. Het bracht mij dat ik bij mijzelf moest blijven, ook al is het antwoord wat je de ander moet geven minder fijn. Als je dat op een respectvolle manier doet en bij jezelf blijft ben je authentiek. Ik heb respect voor anderen die dat doen en ik hoop zij ook bij mij. Ik kan mijn mening vaak goed onderbouwen zolang ik dit op een juiste manier doe. De ander spiegelt dit waardoor je meer transparantie en empathisch vermogen hebt. Ook gewoon door de dialoog aan te gaan en daar transparant over te zijn. Zo kom je tot een gedeelde mening, of niet en dat is ook goed. Dat is eigenlijk nog mooier, dat je het oneens bent met elkaar maar wel elkaars standpunten en argumentatie respecteert en begrijpt. Je hoeft niet iemand te overtuigen van jouw gelijk. De kracht van diversiteit zit juist in het hebben van meerdere ideeën/standpunten. Hier bereik je meer mee dan alleen maar “ja” knikkers.